Σχετικά με το Κόκκινο Νήμα


Οι εκδόσεις του “Κόκκινου Νήματος” έχουν ως κύριο στόχο να δείξουν ότι ο κομμουνισμός είναι μια διαρκής, υπαρκτή ανταγωνιστική τάση εδώ, σήμερα· ότι η ανταγωνιστική τάση στην οποία ανήκουμε έρχεται από πολύ μακριά και συνεχίζει να διανύει το μακρύ και επίπονο δρόμο της.

Τα κείμενα που εκδίδουμε δεν επιχειρούν να νομιμοποιήσουν την υπάρχουσα κομμουνιστική διεκδίκηση προικοδοτώντας την με μια ιστορική γενεαλογία, ούτε να παρουσιάσουν μια ακόμη ιδεολογία, ένα ακόμη πρόγραμμα ή δόγμα. Η πρακτική ανάγκη για τον κομμουνισμό πηγάζει μέσα από τα αδιέξοδα της αντιφατικής καπιταλιστικής κοινωνικής σχέσης και τους πραγματικούς, καθημερινούς αγώνες του προλεταριάτου.

Επιχειρώντας να συμπυκνώσουν τη θεωρητική και πρακτική πείρα του κομμουνιστικού κινήματος και της ταξικής πάλης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα,οι εκδόσεις επιδιώκουν να συνεισφέρουν στη διερεύνηση του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο μπορούν να γίνουν κατανοητές οι σημερινές ιστορικές συγκρούσεις, να φωτίσουν τις διαδρομές και τις μεθόδους μέσα από τις οποίες μπορούμε να ξεπεράσουμε τους διαχωρισμούς (εθνικούς, επαγγελματικούς, φύλου ή άλλους) μεταξύ μας, στον αγώνα προς την ανασύνθεση της ανθρώπινης κοινότητας.